terug naar overzicht

Sterk groeiende grafische speler met internationale uitstraling opererend binnen een nichemarkt

Nieuw dossier

Omschrijving bedrijfsactiviteit

De onderneming is internationaal actief als grafische speler binnen een sterk groeiende nichemarkt en staat gekend voor haar korte levertermijnen dankzij haar performante productiemethodiek. De voorbije jaren werd er naast productinnovatie stelselmatig geïnvesteerd in het machinepark en het team om tegemoet te komen aan de toenemende vraag. Het Bedrijf heeft een gerichte groeistrategie en wenst de Onderneming te verkopen aan een partij die zowel op strategisch, financieel en operationeel vlak een toegevoegde waarde kan bieden. De bedrijfsleider is bereid om na overdracht nog verder actief te blijven met of zonder minderheidsparticipatie.

Omzetklasse

± € 7 Mln

Personeel

< 25 personeelsleden

Type transactie

aandelen

Onroerend

In eigendom

Nadere toelichting

Genormaliseerde EBITDA laatste boekjaar = ± € 1Mln en stijgend

Prijsklasse maximaal

Markconform – hogere prijsklasse