Waarom een bedrijf waarderen via O.B.A.

Een correcte waardebepaling is essentieel bij de start van een overnameproces. O.B.A. kan terugblikken op meer dan 30 jaar ervaring in het waarderen van bedrijven. Door onze grondige kennis van het bedrijfsleven te combineren met de gangbare waarderingsmethodes komen we tot een realistische en objectieve waardering en een marktconforme prijsbepaling.


O.B.A. waardeert bedrijven voor:

  • De eigenaar die onmiddellijk wenst over te laten
  • De eigenaar die zijn bedrijf tijdig wenst voor te bereiden op verkoop
  • De overnemer die overnamedoelwitten op het oog heeft

Onze werking

0 1

Vrijblijvend, discreet oriënterend gesprek.

0 2

Geschreven opdracht waarin duidelijke afspraken worden gemaakt tussen O.B.A. en haar opdrachtgever.

0 3

Aanleveren van de noodzakelijke informatie voor de waarderingsopdracht.

0 4

Persoonlijk onderhoud waarbij de belangrijkste aspecten van de bedrijfsvoering worden overlopen en waarbij aanvullende toelichting kan worden gegeven.

0 5

Waardering op basis van de meest gangbare waarderingsmethodes.

0 6

Bespreking van de waardering.

0 7

Concrete adviezen ter optimalisatie van de verkoopbaarheid van de onderneming.

0 8

Snelle opstart van het Verkoopdossier bij consensus over de prijs en indien verkoop aan de orde is.