Een overnamedoelwit benaderen via O.B.A.

We kiezen resoluut voor een gestructureerde aanpak, waarbij potentiële overnamedoelwitten in samenspraak met de kandidaat- overnemer in kaart worden gebracht. Als onafhankelijke en gekende tussenpersoon slagen we er in het ijs te breken en een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de targets te organiseren.

Tijdens het eerste gesprek gaan we uitgebreid in op de intenties van het overnamedoelwit. Mocht er verdere interesse zijn, werken we samen met de kandidaat-koper een voorstel uit en begeleiden we het volledige aankoopproces met het oog op een vlotte overname.

Onze werking

0 1

Orïenterend gesprek gesprek waarbij de noden van de opdrachtgever worden vastgesteld .

0 2

Geschreven opdracht waarin duidelijke afspraken worden gemaakt tussen O.B.A. en haar opdrachtgever.

0 3

Identificatie van de te benaderen bedrijven, de zogenaamde targets.

0 4

Benaderen van de targets en voeren van verkennende gesprekken.

0 5

Wederzijdse geheimhoudings-verbintenis tussen opdrachtgever en de targets.

0 6

Organiseren van bedrijfsbezoeken en vergaderingen met de targets.

0 7

Verdedigen van de belangen van de opdrachtgever door realistische waardering van de targets.

0 8

Begeleiden en adviseren bij de onderhandelingen Helpen bij de opmaak van de overnamecontracten .