terug naar overzicht

Verhuisactiviteit regio West-Vlaanderen

Omschrijving bedrijfsactiviteit

Dit bedrijf is actief als verhuisfirma in Oost -en West-Vlaanderen dit voor zowel particulieren als bedrijven.

Omzetklasse

± € 850.000

Personeel

5-10 personen + bedrijfsleider, en nog enkele zelfstandige onderaannemers.

Type transactie

aandelen

Onroerend

Eigendom van bedrijfsleider, kan verder gehuurd worden of verhuisd naar andere locatie.

Nadere toelichting

Gemiddelde gecorrigeerde winst 2023 na belastingen: 110.000 euro. Gemiddelde gecorrigeerde Ebitda 2022: 162.000 euro. De vennootschap is schuldenvrij met een surplus aan liquide middelen.

Prijsklasse

marktconform