terug naar overzicht

Accountantskantoor regio Antwerpen - Erelonen +/- 1.050.000 Euro

Omschrijving bedrijfsactiviteit

Goed georganiseerd accountantskantoor in de stedelijke omgeving van Antwerpen. Naast de vennoten zijn er ook enkele medewerkers met een ITAA-titel. Gespreide omzet met een 360-tal klanten waarvan > 90% vennootschappen.

Omzetklasse

+/- 1.050.000 Euro

Personeel

5-10, incl. de vennoten

Type transactie

aandelen

Onroerend

Wordt gehuurd.

Nadere toelichting

De vennoten zien een grote toegevoegde waarde in bijkomende in-house dienstverlening voor hun klanten, die op vandaag nog niet verstrekt wordt, zoals corporate finance en juridische dienstverlening. Om de toekomst van het kantoor op lange termijn te kunnen veiligstellen en om zich meer te kunnen focussen op hun kerntaken van accountant, wensen de vennoten het kantoor onder te brengen in een grotere groep met ondersteuning op diverse vlakken: oa. digitalisering en IT, HR, administratie en kantoororganisatie.

Prijsklasse maximaal

marktconforme prijs