terug naar overzicht

VERKOCHT! - Accountantskantoor regio Schoten/Deurne/Wijnegem

Omschrijving bedrijfsactiviteit

Accountantskantoor met een loyaal en goed opgeleid team. Sterke inzet op kwaliteitsvolle rapportering. Divers cliënteel met gezonde omzet- en leeftijdsspreiding. 90% van de omzet bij vennootschappen. 315-tal vennootschappen met een gemiddelde omzet per vennootschap +/- 4.000 Euro.

Omzetklasse

+/- 1.350.000 Euro

Personeel

10-tal

Type transactie

aandelen

Onroerend

Wordt gehuurd van de vennoten.

Nadere toelichting

Eén van de vennoten heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en wenst naar een afbouw te gaan. De andere vennoot wenst de continuïteit van het kantoor op lange termijn te verzekeren, maar wenst dit niet alleen te doen. Daarom zoeken de vennoten aansluiting bij een groter kantoor die hen op diverse vlakken ondersteuning kan bieden.

Prijsklasse

Marktconform