terug naar overzicht

VERKOCHT! - Gekende verdeler magazijnrekken

Omschrijving bedrijfsactiviteit

De onderneming is een gekende speler voor de aan- en verkoop van magazijnrekken. De firma kenmerkt zich door haar vlotte service en bereikbaarheid wat zich vertaalt in een jaarlijks stijgend rendement.

Omzetklasse

tussen € 1.500.000 - € 2.000.000

Personeel

minder dan 5

Type transactie

handelsfonds

Onroerend

Wordt gehuurd van de verkopers. Kan verder gehuurd of gekocht worden.

Nadere toelichting

genormaliseerde EBITDA 2021 bedraagt ± € 406.000 (na vergoeding management t.b.v. € 160.000)