terug naar overzicht

Accountantskantoor ruime omgeving Turnhout - Erelonen +/- 1.185.000 Euro

Nieuw dossier

Omschrijving bedrijfsactiviteit

Gespreide klantenportefeuille van 475-tal klanten: (IT)consultants, managementvennootschappen en diverse KMO’s. Zeer beperkt horeca. Omzet bijna 90% bij vennootschappen – gezonde leeftijdsspreiding. Sterk rendabel kantoor: genormaliseerde EBITDA > 400.000 Euro.

Omzetklasse

+/- 1.185.000 Euro

Personeel

Accountant/overlater + 8-tal FTE’s. Loyaal, goed opgeleid team met gezonde leeftijdsspreiding en anciënniteit.

Type transactie

handelsfonds

Onroerend

Kan na transactie gehuurd worden.

Nadere toelichting

De accountant/overlater zoekt het kantoor onder te brengen bij een groter kantoor of accountancygroep.

Prijsklasse

Marktconform