terug naar overzicht

VERKOCHT! - Syndicuskantoor regio Westkust

Omschrijving bedrijfsactiviteit

Administratief, Financieel en technisch beheer van 55 VMEs

Omzetklasse

Omzet +/- 175.000 Euro

Personeel

1 (excl. Bedrijfsleider)

Type transactie

aandelen

Onroerend

Gehuurd, eigendom van de overlater

Prijsklasse

Jaaromzet 2022 x 1,5 te verhogen met eigen vermogen closingbalans