terug naar overzicht

Accountantskantoor as Mortsel - Lier - Erelonen +/- 385.000 Euro

Nieuw dossier

Omschrijving bedrijfsactiviteit

Accountantskantoor met een 190-tal klanten (excl. PB’s). Gespreide klantenportefeuille: advocaten, architecten, (para)medisch, managementvennootschappen en bouw. Omzet 85% bij vennootschappen.

Omzetklasse

385.000 Euro

Personeel

Accountant/overlater + 2 loyale medewerkers (part time: 1,25 FTE’s) met ruime ervaring binnen het kantoor + 1 freelance +/- 0,6 FTE

Type transactie

handelsfonds

Onroerend

Kan na transactie gehuurd worden.

Nadere toelichting

De accountant merkt dat het als klein kantoor niet evident is om de juiste mensen aan te trekken en te behouden. Om de toekomst van het kantoor op lange termijn te kunnen veiligstellen, zoekt de accountant ondersteuning/een klankbord op diverse vlakken: oa. IT, HR en kantoororganisatie. De accountant nadert nog niet de pensioengerechtigde leeftijd en beoogt daarom een samenwerking na de overname van (middel)lange termijn.

Prijsklasse

Marktconforme prijs