terug naar overzicht

VERKOCHT! - Nichespeler in productie, plaatsing en onderhoud van elektromechanische installaties

Omschrijving bedrijfsactiviteit

De onderneming heeft een jarenlang trackrecord als vooraanstaande producent van elektromechanische installaties voor professionele en publieke toepassingen. Binnen België doet men beroep op een flexibel team van gekwalificeerde technici die instaan voor de plaatsing-, herstellings- en periodieke onderhoudswerken. Kapitaalkrachtig en trouw klantenbestand. Actief binnen nichemarkt met groeipotentieel.

Omzetklasse

> ± € 800.000

Personeel

< 5 personen

Type transactie

aandelen

Onroerend

Wordt gehuurd

Nadere toelichting

Genormaliseerde EBITDA 2021 ± € 160.000 en een netto kaspositie t.b.v. € 360.000

Prijsklasse

€ 950.000 te verhogen met de aangroei van het eigen vermogen lopend boekjaar