terug naar overzicht

VERKOCHT! - Zeer Rendabel Boekhoudkantoor gelegen ten zuidwesten van Gent erelonen +/- €1.000.000

Omschrijving bedrijfsactiviteit

De activiteiten van het kantoor gaan van het voeren van de boekhouding tot volledige afsluitingen, afwerken balansen, aangiften, controles, adviesverlening, oprichtingen, ....

Omzetklasse

Omzet +/- 1.000.000 Euro

Personeel

minder dan 8, inclusief overlater

Type transactie

aandelen

Onroerend

Gehuurd, eigendom van de overlater. Kan indien gewenst gekocht worden.

Nadere toelichting

Marktconform volgens hoge rendabiliteit

Prijsklasse

Overlater wenst een 4 tal jaar afbouwend samen te werken. Ebitda 2020: 465.000 euro (na vergoeding bestuurder) Winst 2020: 310.000 euro (na vergoeding bestuurder)