terug naar overzicht

VERKOCHT! - Accountantskantoor regio Waasland - Erelonen +/- 1.000.000 Euro

Omschrijving bedrijfsactiviteit

Zeer rendabel, gedigitaliseerd accountantskantoor dat sterk inzet op opleiding en kennis van de medewerkers. 210-tal klanten. Divers cliënteel met gezonde omzet- en leeftijdsspreiding. 80% van de omzet bij vennootschappen.

Omzetklasse

+/- 1.000.000 Euro

Personeel

5-10, inclusief 2 vennoten

Type transactie

aandelen

Onroerend

Te bespreken

Nadere toelichting

Om de toekomst van het kantoor op lange termijn te kunnen veiligstellen, wensen de vennoten aansluiting bij een groter kantoor die hen op diverse vlakken ondersteuning kan bieden. De vennoten (50’ers) beogen een samenwerking op middellange/lange termijn.

Prijsklasse

Marktconforme prijs