terug naar overzicht

Voorlopige informatiestop - Bedrijf actief in de creatie van displays

Aanbod voor strategische partner

Omschrijving bedrijfsactiviteit

Onderneming actief in het creatieve proces van het uitdenken, de ontwikkeling en productie van displays en aanverwanten. Klanten zijn internationale spelers in diverse branches. De onderneming is sterk rendabel, heeft de coronacrisis goed doorstaan en zit momenteel terug op het omzetniveau van voorheen.

Omzetklasse

> € 6.500.000

Personeel

> 10 FTE's

Type transactie

aandelen

Onroerend

zie dossier, niet regio West/Oost - Vlaanderen

Nadere toelichting

De overlaters wensen in het bedrijf actief te blijven en zijn vragende partij voor een herinstap in het kapitaal van de overnemende entiteit. Zij zoeken naar een overnemer waarmee ze sales gerelateerde synergiën en schaalvergroting kunnen realiseren. Gemiddelde Genormaliseerde EBITDA ± € 700.000.

Prijsklasse

hogere prijsklasse