terug naar overzicht

Studiebureau infrastructuur, wegenis-, riolering- en omgevingswerken, stedenbouw en verkeer

Omschrijving bedrijfsactiviteit

Studiebureau gespecialiseerd in ontwerp openbare ruimte, wegenis- en rioleringsprojecten, stedenbouw, ruimtelijke planning & verkeer. Het bedrijf is voornamelijk actief in Vlaams Brabant. Verkoop van aandelen met mogelijkheid herinstap van huidige aandeelhouder

Omzetklasse

€ 800.000 - € 1.000.000

Personeel

Tussen de 5 en 10 medewerkers

Type transactie

aandelen

Onroerend

In eigendom en kan deel uitmaken van de transactie.

Nadere toelichting

Genormaliseerde EBITDA 2020: ± € 355.000 na wedde bedrijfsbeleid t.b.v. € 75.000. Ruim eigen vermogen en liquiditeitspositie, quasi schuldenvrij.

Prijsklasse

Aandelenwaarde: € 1.950.000, te verhogen met de winst van het lopende boekjaar.