terug naar overzicht

VERKOCHT - Boekhoudkantoor Regio Brugge: Erelonen +-550.000 euro

Omschrijving bedrijfsactiviteit

De activiteiten van het kantoor gaan van het voeren van de boekhouding tot volledige afsluitingen, afwerken balansen, aangiften, controles, adviesverlening, oprichtingen, ....

Omzetklasse

Omzet +/- 550.000 Euro

Personeel

Geen vaste personeelsleden wel onderaannemers, Eigenaars zijn 1,5 actief..

Type transactie

activa

Onroerend

Kantoor kan tijdelijk op locatie blijven, dient op termijn verplaatst te worden.

Nadere toelichting

Overlater wenst langdurig samenwerken met de overnemer samen werken.

Prijsklasse

Marktconforme prijs