terug naar overzicht

VERKOCHT! - Marktleider in professionele beschilderings- en carrosseriewerken

Omschrijving bedrijfsactiviteit

Belgische markleider van gespecialiseerde beschilderings- en carrosseriewerken. Solide B2B klantenportefeuille met een hoge recurrentiegraad. Onderneming is goed bestand tegen conjunctuurschommelingen, dankzij de strategische diversificatie van haar activiteiten. Dit vertaalt zich in een stabiele omzetgeneratie en een mooie rentabiliteit. Goed uitgeruste faciliteiten en trouw personeelsbestand

Omzetklasse

± 1.700.000 Euro

Personeel

< 10 personen

Type transactie

aandelen

Onroerend

In eigendom van de vennootschap (geschat op ± 1.925.000 Euro; meerwaarde ± 1.850.000 Euro)

Nadere toelichting

Genormaliseerde EBITDA 2019: ± 550.000 Euro voor wedde bedrijfsbeleid

Prijsklasse

Aandelenwaarde: 2.950.000 Euro (incl. waarde onroerend goed) te verhogen met de aangroei van het eigen vermogen van het lopend boekjaar