terug naar overzicht

VERKOCHT - Accountantskantoor medische beroepen - erelonen ± 600.000 Euro

Omschrijving bedrijfsactiviteit

Boekhouding A-Z voor bijna uitsluitend medische beroepen. Kantoor op de as Antwerpen - Brussel. Clienteel in gans Vlaanderen.

Omzetklasse

± 600.000 Euro

Personeel

5-tal

Type transactie

activa

Onroerend

Gehuurd

Nadere toelichting

Overlating wegens naderen pensioengerechtigde leeftijd. Verdere samenwerking in onderling overleg te bespreken. Stabiele omzet, mooie rendabiliteit. Goed Clienteel.

Prijsklasse

Martconforme prijs