terug naar overzicht

Voorlopige informatiestop - Patrimoniumvennootschap regio Knokke Heist

Locatie: commercieel centrum van Knokke-Heist

Omschrijving bedrijfsactiviteit

De panden van de patrimoniumvennootschap hebben een uitstekende ligging in het commercieel centrum van Knokke-Heist. De vennootschap is volle eigenaar van 4 handelspanden, 2 kelders, 1 garagebox en 1 parkeerplaats Daarnaast bezit de vennootschap 2 luxueuze appartementen in onverdeeldheid die momenteel te koop worden aangeboden

Omzetklasse

n.v.t.

Personeel

n.v.t.

Type transactie

aandelen

Onroerend

Voor de meeste panden zijn er huurovereenkomsten of principiële akkoorden tot verhuur afgesloten

Nadere toelichting

Tussentijdse balans per 30/11/2019 (11 maanden): - Eigen vermogen t.b.v. ± € 1.735.000 - Geldbeleggingen en liquiditeiten t.b.v. € 1.085.000

Prijsklasse

€ 3.400.000 + aangroei eigen vermogen sinds 01/12/2019