terug naar overzicht

VERKOCHT - Technisch studiebureau voor de procesindustrie

Continuïteit verzekerd aangezien de zaakvoerders nog geruime tijd actief wensen te blijven

Omschrijving bedrijfsactiviteit

Technisch studiebureau voor de procesindustrie actief in uiteenlopende sectoren. Gestage groei van het bedrijf zowel in omzet als rendabiliteit.

Omzetklasse

tussen 1.000.000 - 1.500.000 €

Personeel

tussen 5 - 10

Type transactie

aandelen

Onroerend

kan gehuurd worden

Nadere toelichting

genormaliseerde kerncijfers laatste boekjaar: netto winst +/- 250.000 €, EBIT +/- 350.000 € en EBITDA +/- 390.000 €