terug naar overzicht

VERKOCHT - Brand- en inbraakbeveiliging regio Kempen

Omschrijving bedrijfsactiviteit

Bedrijf gespecialiseerd in de installatie en onderhoud van brand- en inbraakbeveiligingssystemen evenals camerabewaking en toegangscontrole. Recurrente omzet en resultaten, mede door langlopende onderhoudscontracten.

Omzetklasse

+/- 1.200.000 Euro

Personeel

10-tal inclusief eigenaars

Type transactie

aandelen

Onroerend

Eigendom van de overlaters. Kan na de transactie gehuurd worden aan een marktconforme huur.

Nadere toelichting

Naderen pensioengerechtigde leeftijd, gebrek aan opvolging

Prijsklasse

600.000 Euro + netto liquiditeitspositie. Gemiddelde EBITDA ná vergoeding bedrijfsbeleid van +/- 125.000 Euro.