terug naar overzicht

VERKOCHT! - Import en distributie van gespecialiseerd beschermingsmateriaal

Omschrijving bedrijfsactiviteit

Toonaangevende importeur en verdeler van beschermingsmateriaal binnen België. Binnen haar markt gerenommeerd omwille van haar breed productassortiment en service-gedreven aanpak. Solide en sterk groeiende klantenbasis omwille van de flexibiliteit en vakkennis binnen de onderneming. Gedreven medewerkers die zelfstandig kunnen opereren. Beperkte noodzaak aan investeringen omwille van type activiteit

Omzetklasse

> ± € 4.000.000

Personeel

< 5 personen

Type transactie

aandelen

Onroerend

In eigendom van de vennootschap, geschat op € 1 Mln

Nadere toelichting

Genormaliseerde EBITDA 2020 ± € 320.000 en verder stijgend in de loop van 2021

Prijsklasse

Overnameprijs marktconform en inclusief onroerend goed