terug naar overzicht

VERKOCHT - Kleiner B2B ICT Infrastructuurbedrijf

KMO / Beroepsgebruikers

Omschrijving bedrijfsactiviteit

Vlaams kleiner ICT bedrijf dat zich specialiseert in oplossingen en service inzake informatie- en communicatietechnologie - op maat - hoofdzakelijk B2B - onderhoudsservice - in samenwerking met diverse professionele partners

Omzetklasse

950.000 Euro

Personeel

4-tal inclusief bedrijfsleider

Type transactie

handelsfonds

Onroerend

Modern functioneel, goed uitgeruste toonzaal, voldoende ruim

Nadere toelichting

Winst 2019 vóór belastingen, vóór vergoeding bedrijfsleider en vóór afschrijvingen : 145.000 Euro

Prijsklasse

325.000 Euro + stock (31 12 2019: +/- 35.000 Euro)