wet op de privacy – verwerking persoonsgegevens

1. Respect van de wetgeving

OBA verbindt er zich toe de persoonsgegevens te beschermen en dit overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

2. Aangifte

Met betrekking tot de persoonsgegevens heeft OBA aangifte gedaan bij de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De aangifte werd geregistreerd onder het nr HM 2001128.

3. Mededeling persoonsgegevens - doeleinden

Bij uw bezoek aan onze website kunt u op niet verplichte basis een aantal gegevens mededelen die wij bewaren zoals identiteitsgegevens, telefoon- en faxnummer, é-mailadres en nuttige informatie.

Deze gegevens worden enkel gebruikt om u zonder kosten en zonder koopverplichting te briefen over het toekomstig aanbod van over te nemen bedrijven en om u te contacteren indien nodig om een bepaald aanbod nader toe te lichten.

OBA verstrekt u deze informatie tot u zich uitschrijft. Bij de uitschrijving worden de persoonlijke gegevens vernietigd.

Al deze informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden of in andere landen.

We hebben de nodige maatregelen getroffen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

4. Hoe ons bedrijf contacteren in verband met dit privacy-beleid ?

U kunt ons contacteren via:

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele gegevens te corrigeren of uit te breiden. Gelieve ons daartoe te contacteren op het bovenvermelde adres.

tales.be | SEO by bSeen