Overlaters bieden aan Overlaters bieden aan Bedrijfswaardering Overnamenieuwsbrief Referenties

bedrijfsovernames

Informatiestop - Boekhoudkantoor driehoek Mechelen - Lier - Aarschot (erelonen +/- 325.000 Euro)

  • Omschrijving bedrijfsactiviteit
    Activiteiten van het kantoor gaan van het voeren van de boekhouding tot volledige afsluitingen, afwerken balansen, aangiften, controles, adviesverlening, ...

  • Omzetklasse
    Omzet +/- 325.000 Euro

  • Personeel
    Naast de 2 actieve vennoten is er één medewerker (2,6 FTE’s)

  • Type transactie
    handelsfonds

  • Onroerend
    Het kantoor kan gehuurd worden aan marktconforme voorwaarden.

  • Nadere toelichting
    Gespreide klantenportefeuille. Sterk geïnformatiseerd, volledig gedigitaliseerd kantoor. De vennoten wensen aansluiting bij een ander kantoor met het oog op kruisbestuiving en schaalvoordelen.

  • Prijsklasse
    Marktconform

  • Referentie O.B.A


  • Voor meer info en de geheimhoudingsverbintenis, klik hier

O.B.A. cvba • Beheerstraat 49 • B-8500 Kortrijk • T: 056/35 78 24 • F: 056/35 83 49 • E-mail: info@oba.be • BTW BE 0435.588.495 RPR Kortrijk